flash

Konvektomaty - RETIGO

Konvektomaty

Parné konvektomaty - plnodigitálne zariadenia na pohodlnú prípravu jedál v horúcom vzduchu, v kombinovanom režime para + horúci vzduch, alebo v pare. Zlepšujú chuť a kvalitu pripravených jedál pri súčasnej úspore času energie surovín. Pri plnej výbave umožňuje dodržiavanie noriem HACCP.

Retigo konvektomat Retigo konvektomat Retigo konvektomat Retigo konvektomat Retigo konvektomat

Pekárenské pece

Pece s elektronickým ovládaním s možnosťou presného nastavenia času, teploty, vlhkosti a rovnomernosti procesu pečenia. Urýchľujú a zkvalitňujú klasický spôsob pečenia.

Retigo pekárenská pec Retigo pekárenská pec Retigo pekárenská pec

Kysiarne

Zariadenia s elektronickým ovládaním procesu kysnutie cesta s parným systémom, reguláciou vlhkosti, času a teploty kysnutia.

Regenerátory a udržiavačky

Zariadenia na regeneráciu jedál horúcim vzduchom v kombinácii s parou a udržanie hotových jedál v predpísanej teplote po dobu výdaja.

Retigo udržiavačka Retigo udržiavačka Retigo regenerátor