flash

Služby

Poradenstvo

Ochotne Vám odborne poradíme pri zariaďovaní Vašej prevádzky.

Návrhy dispozičných riešení

Každá prevádzka je špecifická, preto ku každému návrhu pristupujeme individuálne, v súlade s platnými hygienickými normami a požiadavkami.

Dodávka

Každá zákazka je zmluvne viazaná, zmluva upravuje podmienky dodávky. Určitý druh tovaru je dostupný okamžite.

Montáž

Odbornú montáž veľkokuchynských zariadení realizujeme vlastnými technikmi.
Sme držiteľmi oprávnenia na pripájanie elektrických a plynových zariadení na médiá.

Revízie

Po montáži je samozrejmosťou revízia na zariadenia a ich odbornú montáž s vydaním revíznej správy samostatne pre plynové a elektrické zariadenia.

Záručný a pozáručný servis

Na dodávané zariadenia vykonávame záručný a pozáručný servis. Zmluvný servis zabezpečujeme do 24 hodín od nahlásenia poruchy.

Leasing

V oblasti poskytovania leasingu spolupracujeme so všetkými leasingovými spoločnosťami. Zákazník si môže vybrať tú spoločnosť, s ktorou má už dobré skúsenosti.

HACCP

Vypracovanie systému HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) – systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín.
Cieľom HACCP je zabrániť výrobe a distribúcii zdravotne škodlivých potravín.